Jag tror det var Harry Martinsson som skrev att "Juni natt blir aldrig av, liknar mest en daggig dag." Men var kommer daggen från?

En natt med klart eller nästan klart väder och vindstilla eller endast svag vind sjunker temperaturen oavbrutet på grund av att värme strålar ut från markytan, ut mot världsrymden. Luften närmast marken avkyls också genom kontakt med den kalla jordytan. I luft ingår alltid vattenånga. Vid en viss temperatur kan luften bara uppta en begränsad mängd vattenånga. Ju varmare desto mer vattenånga i luften, medan kall luft inte rymmer lika mycket fukt. Om temperaturen vid marken under kvällen sjunker till daggpunkten, det vill säga den temperatur som luften måste avkylas till för att bli mättad med fuktighet, kommer dagg att fällas ut på marken. Dagg bildas alltså då luften närmast marken avkyls så mycket att fukt kondenseras på mark och växtlighet. Utfällningen av dagg minskar luftens innehåll av vattenånga och temperaturen kan därför sjunka något under den ursprungliga daggpunktstemperaturen. Trots att det är plusgrader i luften kan markytans temperatur sjunka under noll grader. Till sist ett litet väderknep; om det ligger rikligt med dagg i gräset på morgonen och dropparna gnistrar i daggkåpans blad väntar en solig dag.