Under sommaren kan man följa den prestigefyllda solkampen i ”TV-vädret". Mätningarna sker juni till och med augusti och från tidig förmiddag till sen eftermiddag för att dagarnas längd inte ska bli avgörande.

Normalt har orter utmed hav eller större sjöar fler soltimmar jämfört med platser i inlandet. Speciellt gäller detta somrar då vi har långa perioder med stackmoln, dvs klassiskt svenskt sommarväder. Det bildas betydligt mer stackmoln inne över ett soluppvärmt land jämfört med över ett svalt hav. Tydligast är skillnaden i början av sommaren då ofta vattnet är kallt och sjöbrisen ger soliga kustdagar. Har vi däremot en sommar med lågtrycksdominans blir förutsättningarna betydligt mer nyckfulla och då blir lågtrycksbanorna avgörande. Lågtryck från sydväst, som ofta är vanliga, gynnar östra Sverige medan moln och regn dominerar i väster. Årets vinnare, Luleå, grundlade segern genom det högtrycksdominerade vädret som rått i norr denna sommar. Detta syns inte bara i antalet soltimmar utan även i det temperaturöverskott för norra Norrland på mellan 3 och 5 grader under juli-augusti. Normalt brukar Öland och Gotland vara säkra kort i solligan. Trots långa perioder med underbart sommarväder fick ”Östersjö-orterna” den här gången se sig knappt besegrade.