Sudden

Pensionerad, bor i en stuga 10 m från sjön NÄKTEN.

Sudden har bidragit med 2387 väderrapporter

Hemort

Fåker Månstaviken

Sudden