Ove Johansson

Vinodling och skidåkning i solen.

Ove Johansson har bidragit med 55 väderrapporter

Hemort

Östloning i Sundsvall

Ove Johansson