GurraG

Avtalspensionär sedan 2016-08-01!

GurraG har bidragit med 22 väderrapporter

Hemort

Eskilstuna, Borsökna

GurraG

Senaste väderrapporterna