GurraG

Avtalspensionär sedan 2016-08-01!

GurraG har bidragit med 23 väderrapporter

Hemort

Eskilstuna, Borsökna

GurraG

Senaste väderrapporterna